Ki a személyes adatainak kezelője?

Az adminisztrátor, azaz az az alany, aki dönti el a személyes adatainak felhasználásáról, a Mirjan24 Kft. Adószám: 26391962-2-08 társaság, székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki út 13. (a továbbiakban: "Mi", "Mirjan24" vagy "a társaság"), a www.mirjan24.hu oldalon elérhető online kereskedési platform üzemeltetője, a továbbiakban "mirjan24"

Hogyan vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy további információt szerezhessen személyes adatainak kezeléséről?

Írja meg az általunk kijelölt személyes adatok ellenőrének.
O Itt találhatók elérhetőségei:

 • e-mail cím:iod@mirjan24.com
 • postai cím: adatvédelmi tiszt Mirjan24 Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki út 13.

Honnan szerezhettük meg adatait?

Önkéntesen megkaptuk őket Öntől a mirjan24-en végzett vásárlásokkal kapcsolatban, amelyekhez nem kellett volna regisztrálnia és számlával rendelkeznie, a kosárban található vételi űrlap alapján.

Mi a célja és jogalapja az Ön személyes adatainak a mirjan24 általi feldolgozására?

Az Ön személyes adatait feldolgozhatjuk, mert ez szükséges a szerződés teljesítéséhez Önnel kapcsolatban a mirjan24 vásárlási tranzakciójával kapcsolatban, amelyhez nem kellett volna a mirjan24-en regisztrálnia és számlával rendelkeznie, beleértve:

 • lehetővé teszi a szolgáltatások elektronikus szolgáltatását és a mirjan24 használatát, beleértve a tranzakciók végrehajtását a kereskedési platformon és a mirjan24 online áruházban értékesített áruk kifizetését;
 • tranzakciókezelés és technikai problémamegoldás biztosítása;
 • más mirjan24 felhasználókkal kötött adásvételi szerződés alapján megkötött szerződések végrehajtása vagy a mirjan24 áruházban adásvételi szerződés részeként;
 • megvalósítás a vásárlóvédelmi szolgáltatási program részeként, például a TrustedShop-ban
 • panaszok kezelése a mirjan24-en vagy a mirjan24-boltban, ha ilyen panaszt tesz;
 • nekünk irányított kéréseinek kezelése (pl. a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül); felvehetjük Önnel a kapcsolatot, többek között a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos célokra.

Ezenkívül a törvény előírja, hogy adatait adó- és számviteli célokra dolgozzuk fel. Személyes adatait az alábbiakban felsorolt célokra is feldolgozzuk, a mirjan24 jogos érdeke alapján:

 • támogatás nyújtása a fizetési szolgáltatásokhoz;
 • az Ön által elektronikus úton nyújtott szolgáltatások biztonságának biztosítása, ideértve a mirjan24 belső politikájának betartását, a csalások és visszaélések megelőzését, valamint a forgalom biztonságának biztosítását;
 • mirjan24 kutatás és elemzés elvégzése, többek között a kereskedelmi platform funkcionalitása szempontjából, a szolgáltatások teljesítményének javítása vagy a látogatók fő érdekeinek és igényeinek becslése;
 • különösen az értékesítés szolgálatának és a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül továbbított kéréseinek kezelése, ha azok nem közvetlenül kapcsolódnak a szerződés teljesítéséhez;
 • adosságbehajtás; bírósági, választottbírósági és közvetítői eljárások lefolytatása;
 • statisztikai elemzések elvégzése;
 • adatok tárolása levéltári célokra és az elszámoltathatóság biztosítása (a törvény szerinti kötelezettségeink betartásának bizonyítása).

Ennek alapján és csak akkor, ha Ön hozzájárulását adja, a Társaság feldolgozza személyes adatait annak érdekében, hogy:

 • adatok mentése sütikben, valamint adatgyűjtés webhelyekről és mobil alkalmazásokról.

Meg kell adnia nekünk személyes adatait?

A cég megköveteli, hogy adja meg e-mail címét, kereszt nevét, vezetéknevét és kézbesítési címét annak érdekében, hogy minden, a mirjan24-nél végzett tranzakcióval kapcsolatban Önnel megkötött szerződést megköthessen és teljesíthessen abban az esetben, ha először nem regisztrálta és nem állította ki a számlát. Ha valamilyen okból nem adja meg ezeket a személyes adatokat, sajnos nem tudunk szerződést kötni Önnel, következésképpen nem fogja tudni használni a mirjan24-et az előző mondatban leírtak szerint. Ha a törvény előírja, kérhetjük Önt, hogy adjon meg egyéb szükséges adatokat, például könyvelési vagy adóügyi okokból. Minden egyéb tekintetben az Ön adatainak megadása önkéntes.

Milyen jogai vannak a mirjan24-hez a feldolgozott adatokkal kapcsolatban?

Garantáljuk az általános adatvédelmi rendeletből fakadó jogainak tiszteletben tartását,azaz az adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítésének és törlésének, az adatkezelés korlátozásának, az átvitelnek a joga, nem tartozik automatikus döntéshozatal alá, ideértve a profilozást, valamint a személyes adatainak feldolgozása elleni tiltakozás joga. Ezeket az engedélyeket akkor gyakorolhatja, ha:

 • az adatok helyesbítésére irányuló kérelemmel kapcsolatban: észreveszi, hogy adatai helytelenek vagy hiányosak;
 • az adatok törlésére irányuló kérelemmel kapcsolatban: az Ön adataira már nem lesz szükség arra a célra, amelyre a Társaság gyűjtötte; visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását; kifogásolja adatainak feldolgozását; Az Ön adatait jogellenesen dolgozzák fel; az adatokat törölni kell a törvényből fakadó kötelezettség teljesítése érdekében, vagy az adatokat a gyermeknek kínált elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban összegyűjtötték;
 • az adatfeldolgozás korlátozásának kérésére vonatkozóan: észreveszi, hogy adatai helytelenek - kérheti adatainak feldolgozásának korlátozását egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük ezen adatok helyességét; az Ön adatait jogellenesen dolgozzák fel, de nem akarja, hogy azokat töröljék; többé nincs szükség az Ön adataira, de szüksége lehet arra, hogy követeléseket megvédjen vagy folytasson; vagy kifogásolja az adatfeldolgozást - mindaddig, amíg meg nem állapítják, hogy a mi oldalunkon jogilag indokolt okok élnek-e a kifogás alapjául;
 • adatátviteli kérelemmel kapcsolatban: az Ön adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés alapján történik, és a feldolgozás automatikusan történik.

Önnek joga van panaszt nyújtani a személyes adatai általunk történő feldolgozással kapcsolatban a felügyeleti szervnél, amely a személyes adatok védelmének főfelügyelője (cím: 1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet avenue 22/c).

Milyen helyzetekben kifogásolhatja az adatok feldolgozását?

Önnek joga van kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen, amikor azokat jogos érdek alapján vagy statisztikai célokból dolgozzák fel, és a kifogást az a konkrét helyzet indokolja, amelyben találja magát.

Kivel osztjuk meg személyes adatait?

A Társaság megoszthatja az Ön személyes adatait a társaságot az elektronikus szolgáltatások nyújtásában támogató szervezetekkel, azaz azokkal, amelyek fizetési szolgáltatásokat nyújtanak, tanácsadói vagy könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtanak. A Társaság a személyes adatait továbbíthatja a csalásokkal és visszaélésekkel küzdő állami hatóságoknak, valamint külső szervezeteknek, például akiknek a vonatkozó személyes adatokra vonatkozó megbízási megállapodás vagy engedély alapján az adatbiztonság vagy a szoftverfejlesztők gondoskodnak.

Meddig tároljuk személyes adatait?

A társaság az Ön által a mirjan24-en végzett tranzakcióval kapcsolatban tárolja az Ön személyes adatait előzetes regisztráció és számla létrehozása nélkül, a tranzakció befejezéséhez szükséges időig, és mindaddig, amíg a tranzakció eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatban igényeket lehet igénybe venni, legfeljebb a tranzakció időpontjától számított 3,5 évig.
Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Ezen túlmenően az adatokat tárolhatjuk a csalások és a visszaélések megelőzése céljából, statisztikai és archiválási célokra a szerződés megszűnésétől vagy az ilyen feldolgozást okozó eseménytől számított 5 évig. Ugyanakkor elszámoltathatóság szempontjából az az időszak alatt tároljuk az adatokat, amikor a mirjan24 köteles adatokat vagy dokumentumokat megőrizni a jogi követelmények betartásának dokumentálása érdekében, ideértve a hatóságok általi ellenőrzést is.

Átadhatjuk-e adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba?

Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül továbbítják a Google LLC-hez a megfelelő jogi biztosítékok alapján, amelyek a személyes adatok védelmére vonatkozó, az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződéses kikötések.

A személyes adatait automatikusan (profilozással is) dolgozzuk fel oly módon, hogy az befolyásolja az Ön jogait?

Személyes adatait automatikusan (többek között profilozás formájában) kezeljük, de ez nem lesz jogi kihatással Önre, vagy hasonlóképpen - jelentősen nem befolyásolja a helyzetét.
A mirjan24 által készített személyes adatok profilozása az Ön adatainak (szintén automatizált) feldolgozását foglalja magában azzal, hogy felhasználja az Önre vonatkozó marketing információk értékelésére, különös tekintettel a személyes preferenciák, valamint az érdeklődési körök és a webhely forgalmának elemzésére vagy előrejelzésére.