VERSENYSZABÁLYZAT:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Mirjan24 Kft. Adószám: 26391962-2-08, székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Fuvaros út 27, levelezési címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Fuvaros út 27 A társaság a nemzeti bírósági nyilvántartásban a Kereskedelmi Osztályánál bejegyzett az alábbi számon KRS 08-09-030189, Adószám: 26391962-2-08, Céges Azonosítószám: 26391962-4615-113-08.
1.2. A Versenyt a Szervező számára szervezik. A Szervező biztosítja a Nyereményt a Versenyben.
1.3. A versenyszabályzat a szervező honlapján érhető el: https://www.butor-mirjan24.hu/.
1.4. A Versenyben való részvétellel a poszt kommentálásával a résztvevő elfogadja a szabályzat rendelkezéseit, és hozzájárulását adja a személyi adatainak feldolgozásához, amelyeket megadott a Versenyben.
1.5. A Szervező kijelenti, hogy a Versenyt semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja, adminisztrálja vagy készíti a Facebook® szolgáltatással való együttműködésben. Minden kérdés, komment és panasz valamint reklamáció a Szervezőnek címzendő, és semmi esetben sem a Facebook® szolgáltatás tulajdonosának vagy adminisztrátorának. Minden személyes adat és információ, amelyet a résztvevők a Verseny keretében átadnak, a Szervezőnek adnak át és nem a Facebook® szolgáltatás tulajdonosának vagy adminisztrátorának. A Szervező felmenti a Facebook® szolgáltatást teljes egészében bármilyen felelősség alól a Résztvevőkkel szemben, amely a Versenyből következne.
1.6. A Verseny nem szerencsejáték a 2009. november 19-i szerencsejátékokról szóló lengyel törvények értelmében(Lengyel törvényhozás hivatalos lapja 2009, Nr 201, poz. 1540 módosításokkal) és nem vonatkoznak rá a fenti törvény korlátozásai.
1.7. A Verseny a https://www.facebook.com/butormirjan24/ oldalon kerül lebonyolításra.
1.8. A Verseny helyességének és lefolyásának felügyeletét, azaz az információ kiadását a Versennyel kapcsolatban, valamint a reklamációk elbírálását a Szervező munkatársai végzik.
1.9. A Verseny – ünnepi verseny „Karácsonyi verseny” címmel, amelynek a szabályait jelen szabályzat rögzíti.

2. A VERSENY TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA

2.1. A Verseny tárgya a Résztvevő által készített és elhelyezett komment a válasszal a Verseny Időtartama Alatt.
2.2. A Verseny az alábbi időtartamban kerül megrendezésre: 2021.12.21-től 2021.12.27 00:00 óráig.
2.3. A Versenyben reszt lehet venni bármikor az időtartama alatt.

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS A RÉSZVÉTEL BEJELENTÉSE

3.1. A Versenyben való részvétel díjmentes és teljesen önkéntes.
3.2. A részvételi jog a Versenyben azon személyeket illeti meg, akik megfelelnek a részvételi feltételeknek, amelyeket a Szabályzat jelöl meg, és nincsenek kizárva a Versenyből. A Versenyben reszt vehetnek azon természetes személyek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
a) rendelkezik lakcímmel a Lengyel Köztársaság területén;
b) teljes jogképességgel rendelkezik, vagy korlátozott jogképességgel rendelkezik és megszerezte a szülők vagy gondviselők jóváhagyását (törvényes képviselő) a Versenyben való részvételre a Szabályzatban rögzített szabályok szerint;
c) rendelkezik nem fiktív (a Résztvevő valós adatait tartalmazó) egyedi felhasználói fiókkal a Facebook® szolgáltatással;
d) megismerkedett a Szabályzat tartalmával és elfogadta a rendelkezéseit a Szabályzat 1.5. pontja értelmében;
e) válaszolt a verseny kérdésére a versenyposzt alatt kommentben.
f) hozzájárulását adta a Versenyben megosztott személyes adatok feldolgozására a Versennyel kapcsolatos célokra, valamint a Nyeremény megítéléséről és átadásáról szóló értesítések céljából a Szabályzat 6.1. pontja szerint.
3.3. A Versenyben reszt vevő személy semmilyen módon nem szerkesztheti a Versenyposztot, amelyet a Facebook portálon helyeztek el a Versenykiírás alatt. A beküldött komment szerkesztése annak kizárásával jár.

4. A VERSENY LEFOLYÁSA

4.1 A játékban való részvételhez teljesíteni kell a feladatot, vagyis megjegyzésben tudatni velünk, hogyan töltöd május első napjait.
4.2 A Versenymű lényege egy komment elhelyezése a Versenyfeladat általi iránymutatások szerint. A Versenyművet a Versenyfeladat (versenyposzt) alatt kell elhelyezni kommentként a felhasználóhoz tartozó fiókkal a Facebook® szolgáltatáson.
4.3 A Versenyműnek szigorúan meghatározott tartalma kell, hogy legyen a Versenyfeladat szerint, amelyet a Versenyfeladat (versenyposzt) kell kommentben elhelyezni.
4.4 A Versenyművek nem tartalmazhatnak vulgáris, sértő, nem megfelelő, diszkrimináló, vallási érzéseket megsértő, vagy más módon jogellenes vagy a békés együttélés szabályait megsértő tartalmakat, sem pedig tiltott neveket vagy jeleket. A Versenyművek nem sérthetnek jogot, különösképpen szerzői jogot, illetve harmadik személyek személyes javait.
4.5 A 4.3-4.4 pontokban megfogalmazott elvárásokat nem teljesítő Versenyművek elrejtésre illetve törlésre kerülnek a Szervező által, és nem lesznek figyelembe véve a Versenyben, és a szerzőik nem lesznek jogosultak a Nyereményért indulni.
4.6 A Verseny befejezése után a versenybizottság kiválasztja a győzteseket.
4.7 A Verseny jogszerű lebonyolítását és a győztesek kiválasztását a Szervező által felállított Versenybizottság biztosítja, amely 3 személyből áll. A Versenybizottság tagjait a Szervező állapítja meg.
4.8 A nyerteseket a játék vége után néhány napon belül kiválasztjuk. Az eredményhirdetést a Facebook® oldalunkon tesszük közzé.
4.9 A 4.8. pontban szereplő közzététel a Facebook® szolgáltatás felhasználói nevére vonatkozik az adott díjazott személy esetében.

. NYEREMÉNYEK

5.1 A Versenyben a következő Nyeremények vannak: 1. Cykoria függőfotel.
5.2 A Nyereményeket futár szállítja ki a nyertesnek az ellenőrzés során megadott címre.

6. A NYEREMÉNY KIADÁSA

6.1 A Verseny nyertesei kötelesek három napon (3 napon) belül megadni a levelezési címüket a Nyertesek listájának kihirdetésétől fogva, amely címre a Szervező elküldi a Nyereményt. Ezen határidő be nem tartása a Nyereményre való jog elvesztését jelentheti, amely ez esetben a Szervező kizárólagos rendelkezésére áll.
6.2 A Résztvevő Versenyben való részvételével kapcsolatos kétségek tisztázása céljából a Szervező felveheti vele a kapcsolatot az általa a Versenymű nevezésével megadott adatok felhasználásával (pl. e-mailes levelezést folytathat) illetve megkövetelhet részletes információt a Résztvevő Versenyben való részvételével kapcsolatban, így kérhet nyilatkozatot megadott formában és tartalommal, valamint a megfelelő dokumentumok bemutatását a mindenkori meghatározott határidőn belül, amennyiben ez szükséges a Verseny lebonyolításához. Ennek megtagadása a Résztvevő által vagy a Szabályzatban foglalt elvárások be nem tartása kizárással jár a Versenyből bármely szakaszban, annak befejezte után is, és a Nyereményhez való jog elvesztésével.
6.3 A Verseny nyertesei nem jogosultak a megnyert Nyeremény különleges részleteinek megkövetelésére, annak cseréjére másra, sem pedig a Nyeremény ellenértékének kiadására pénzben, áruban vagy szolgáltatásban.

7. SZEMÉLYES ADATOK

7.1 A Versenyre való nevezéssel a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező Adatkezelőként kezelje az adatait, amelyeket a Versenymű nevezésekor adott meg a Fanpage közvetítésével a Facebook® szolgáltatáson a Verseny céljaira, a nyertesek megállapítása céljából, a Nyeremények megítélésének és átadásának céljából és az esetleges reklamációk céljaira. A Szervező a Verseny nyerteseinek más adatait is kezelheti, amelyeket a 6.1. pont ad meg az ott meghatározott célokra. A Résztvevő hozzájárulását adja az adatai kezelésére azzal, hogy bemásol egy nyilatkozatot az adatkezeléshez való hozzájárulásról a versenymű tartalmába.
7.2 A fenti adatok megadása a Résztvevő által önkéntes, de szükséges a Versenyben való részvételhez, és az adatok a megfelelő, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint kerülnek feldolgozásra, különös tekintettel az 1997. szeptember 29-i a személyes adatok védelméről szóló lengyel törvényre(a lengyel törvényhozás hivatalos lapja 2002 , Nr 101, poz. 926 z későbbi módosításokkal.) kizárólag a Verseny szervezése és lebonyolítása céljából. Minden Résztvevő jogosult hozzáférni a saját adatainak tartalmához, illetve azok javítására a személyes adatok védelméről szóló törvényben meghatározott körülmények között.
7.3 Figyelemmel arra, hogy a Résztvevők személyes adatainak feldolgozása elengedhetetlen a Verseny lebonyolításához, amennyiben a Résztvevő ellenezné az adatai feldolgozását a Verseny sirán, a Résztvevő vagy a Versenyműve kizárásra kerülnek a Versenyből, és elveszíti jogát az esetleges Nyereményre.
7.4 A Verseny résztvevői hozzájárulnak adataik közzétételéhez mint a Verseny Nyertesei a Facebook® szolgáltatáson a Facebook® nevük formájában.
7.5 A Verseny valamennyi Résztvevője jogosult:
1) hozzáférni a saját megadott személyes adataihoz;
2) követelni a személyes adatai kijavítását, helyesbítését, törlését vagy feldolgozásának korlátozását;
3) ellenezni a személyes adatai feldolgozását;
4) személyes adatai átvitelét megkövetelni;
5) a hozzájárulás visszavonására a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármely pillanatban, amely független a feldolgozás jogosságától;
6) panaszt tenni az illetékes adatvédelmi felügyeleti szervnél abban az esetben, ha a résztvevő úgy látja, hogy a személyes adatai az előírások megsértése mellett vannak kezelve.
7.6. A verseny Szervezője tájékoztat, hogy a Résztvevő személyes adatait az adatkezelő átadhatja más alanyoknak a verseny szervezői feladatainak ellátása céljából, amelyek ezen szabályzatból, illetve a jogszabályokból következnek, konkrétan postai operátoroknak/kiszállítóknak, könyvelési és jogi feladatokat végző alanyoknak illetve informatikai szolgáltatóknak.
7.7. A Személyes Adatok Kezelője reklamációs eljárások esetén a verseny Szervezője.
7.8. A Résztvevők személyes adatai kizárólag a verseny időtartalma alatt kerülnek tárolásra, a versennyel kapcsolatos esetleges követelések megszűnéséig. A nyertesek személyes adatai a beszámolási kötelezettség miatt szükséges időtartamra kerülnek tárolásra.

8.REKLAMÁCIÓ

8.1. A Reklamációt a Szervező nevében a Versenybizottság bírálja el.
8.2. A Versenyt érintő Reklamációt a Verseny Résztvevői elektronikus posta útján a biuro@mirjan24.pl címen nyújthatják be a Verseny Időtartama alatt, de nem később, mint 14 (tizennégy) nappal a Verseny utolsó Nyerteseinek kihirdetése után.
8.3. A határidőn túl érkező Reklamációk nem kerülnek elbírálásra.
8.4. A Reklamációnak tartalmaznia kell a reklamációt tevő személy adatait (családnév, utónév, e-mail cím, levelezési cím), amelyek lehetővé teszik a válaszadást a reklamációra a Szabályzat
8.5. pontja értelmében, valamint a tárgy rövid leírását és a reklamáció alapját, valamint a követeléseket. 8.5. A sikeresen benyújtott reklamáció 14 (tizennégy) napnál nem hosszabb idő alatt elbírálásra kerül. A reklamációt benyújtó személyt a reklamáció elbírálásáról e-mailben értesítik.
8.6.A Versenybizottság a reklamációs kérdésekben többségi szavazással dönt írásos határozatban. A Versenybizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, ami nem zárja ki a Résztvevő jogát, hogy a követelését bíróság előtt érvényesítse.

9. FELELŐSSÉG

9.1. Amennyiben műszaki problémák adódnának a Facebook® szolgáltatás működésében, a Versenyhez való hozzáférés a FanPage-en ideiglenesen felfüggesztésre kerülhet.
9.2. A Verseny lebonyolításához használt internetes platform helyes működése függhet a Résztvevő számítógépes hardverétől, szoftverétől, sőt az internetkapcsolata paramétereitől is, valamint az Internetes hálózat és a Facebook® szolgáltatás leterheltségétől.
9.3. Valamennyi résztvevő köteles a Versenyben személyesen és egy saját, a Facebook® szolgáltatáson regisztrált fiókkal reszt venni. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a Résztvevő megsértette a fenti rendelkezéseket, a Résztvevő kizárható, és Versenyműve nem lesz figyelembe véve, és elveszti a jogát az esetleges Nyereményre.
9.4. Harmadik személyek jogainak megsértéséért, különös tekintettel a vagyoni szerzői jogokra a Versenyművel kapcsolatban a Résztvevő vállal felelősséget, aki az adott Versenyművet benevezte a hatályos jogszabályok alapján.
9.5. Ezen szabályzat bármely rendelkezésének megsértése a Résztvevő által a kizárását eredményezi a Versenyből. A döntést ezügyben a Szervező hozza meg. A Verseny Szabályzatának megsértésének számít különösen a Résztvevő általi valótlan vagy hibás adatok megadása, valamint a hatályos jogszabályok a Résztvevő általi megsértése a Versenyben való részvétel kapcsán.
9.6. Azon Résztvevők, akikkel szemben megállapításra került, hogy befolyásolják a Verseny lebonyolításához használt internetes platformot, vagy jogtalanul és a közösségi együttélés szabályainak vagy ezen Szabályzat megsértésével járnak el, a Szervező döntése alapján kizárásra kerülhetnek a Versenyből vagy elveszthetik a jogukat a Nyereményre.
9.7. A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremény futárcég általi átadásáért, valamint a szállítás során keletkezett károkért

10.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. A Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására a Verseny során. A változások a Fanpage-en való nyilvánosságra hozatal pillanatában lépnek hatályba. Amennyiben változik a Szabályzat, megjelenik a Fanpage-en egy megfelelő üzenet, és a Résztvevők is tájékoztatásra kerülnek a Szabályzat változásáról egy Fanpage üzenet vagy elektronikus levél formájában az e-mail címükön, amelyre a Facebook® szolgáltatáson regisztrálták a fiókjukat.
10.2. A Szervező fenntartja a jogot annak az ellenőrzésére, hogy a Résztvevők megfelelnek-e a Szabályzatban foglalt követelményeknek.
10.3. Valamennyi reklám- és akciós anyagban szereplő tartalom a Versennyel kapcsolatban tájékoztató jellegű. Jogerővel kizárólag ezen Szabályzat és a hatályos jogszabályok bírnak.
10.4. Minden vitás kérdés, amely a Versennyel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban merül fel a megfelelő illetékességű és hatáskörű rendes bíróság által kerül elbírálásra.
10.5. Az ezen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a lengyel Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók.
10.6. A Verseny résztvevője, amennyiben nyer, kötelezettséget vállal arra, hogy átruházza a Szervezőre a nyeremény átadásának pillanatában valamennyi vagyoni szerzői jogot a díjazott megoldásra a lengyel Polgári Törvénykönyv 921. cikke alapján időbeli és területi korlátozás nélkül az alábbi területekre:
1) rögzítés bármilyen audiovizuális és hangalapú hordozón, különösképpen: videóhordozó, fényérzékeny szalag, mágnesszalag, számítógépes lemez valamint minden digitális tárolásra alkalmas adathordozón,
2) sokszorosítás bármilyen technikával, beleértve: mágneses technológia videószalagon, audiovizuális lemezen, fényérzékeny és digitális technikával, számítógépes rögzítési technológiával minden erre alkalmas adathordozón, meghatározott technikával való újbóli létrehozás, beleértve a nyomdai, reprografikus, mágneses rögzítéses vagy digitális technológiát,
3) forgalom az eredeti példánnyal, vagy a rögzített alkotásokkal – adathordozók és a sokszorosított változatok forgalomba hozatala belföldön és külföldön, az eredeti példány és a másolatok kölcsönzése,
4) az alkotás az 1-3 pontokban foglaltaktól eltérő terjesztése – nyilvános bemutatás, kiállítás, megjelenítés és az alkotás nyilvános közzététele úgy, hogy bárkinek lehessen hozzáférése hozzá az általa választott helyen és időben, különösképpen az internetes oldalakon való közzététele,
5) rögzítés számítógép memóriájában és multimédiás hálózatban korlátlan számú adásra és példányszámra,
6) felhasználás multimédiás alkotásokban,
7) forgalomba hozatal az Internet felhasználásával és más technikák alkalmazásával, amelyek adatforgalmazásra a távközlési, informatikai és vezeték nélküli hálózatokat használják fel,
8) az alkotás és annak részleteteinek felhasználása reklámcélokra,
9) felhasználás marketingcélokra, beleértve a reklámot, egyes termékek és szolgáltatások és egyéb gazdasági tevékenységi jelenségek akcióját és azonosítását.
10.7. Ezen felül a Résztvevő felhatalmazza a Szervezőt további javadalmazás nélkül az alkotással kapcsolatos jogok gyakorlására a fentiekben meghatározott felhasználási területek által indokolt mértékben, így az alkotás módosítására, más alkotásokkal való összekapcsolásra, vagy átadásra harmadik személynek módosítás céljából.
10.8. Valamennyi Résztvevő a Versenyre való nevezéssel kijelenti, hogy az általa beküldött versenymű az ő alkotó munkájának eredménye, ami azt jelenti, hogy nem sérti meg harmadik személy személyes vagy vagyoni jogát, különösképpen a szerzői jogát. Abban az esetben, ha a Résztvevő által a Szervezőnek küldött versenyművek megsértenék harmadik személyek bármilyen jogát a fentiek értelmében, a Résztvevő kötelezettséget vállal valamennyi követelés teljesítésére, amelyet a harmadik személy a Szervezővel szemben támasztana.
10.9. Ezen Szabályzat és módosításai a Fanpage-en való nyilvánosságra hozatal pillanatában lépnek hatályba.